Dödsbodelägarna efter Sven Nilsson (make till Elna Olsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:15 23 december 1891 - 23 december 1892
Vallarum 15:10 (avregistrerat nummer) 23 december 1891 - 23 december 1892
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 23 december 1891 - 23 december 1891