Dödsbodelägarna efter snickaren Ola Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:10 (avregistrerat nummer) 4 juli 1900 - 20 april 1908