Dödsbodelägarna efter Sissa Hansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 29 december 1899 - 29 december 1899