Dödsbodelägarna efter Ruth Albertina Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:18 (aktuellt nummer) 20 september 1971 -