Dödsbodelägarna efter Per Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 18 november 1966 – 21 april 1967