Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Per Persson (make till Anna Sjöbeck)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:12 11 augusti 1897 - 8 mars 1912