Dödsbodelägarna efter Per Olsson Ryberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 25 november 1909 - 2 november 1910