Dödsbodelägarna efter Per Olsson (make till Anna Jönsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 1 juni 1882 - 1 juni 1882