Dödsbodelägarna efter Per Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:11 (avregistrerat nummer) 3 april 1920 - 12 maj 1925
Skumparp 1:9 (aktuellt nummer) 1911 - 7 februari 1916
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer)
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 20 januari 1880 - 25 juni 1881