Dödsbodelägarna efter Per Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 24 februari 1880 - 24 februari 1880