Dödsbodelägarna efter Per Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 30 maj 1916 - 30 maj 1916