Dödsbodelägarna efter Per Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 16 juli 1882 - 28 oktober 1882
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 16 juli 1882 - 28 oktober 1882
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) 16 juli 1882 - 28 oktober 1882
Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer) 16 juli 1882 - 28 oktober 1882