Dödsbodelägarna efter Per Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 februari 1926 - 6 mars 1929
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 27 februari 1926 - 6 mars 1929
27 februari 1926 - 6 mars 1929
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 27 februari 1926 - 6 mars 1929