Dödsbodelägarna efter Per Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:13 (aktuellt nummer) 29 september 1919 - 14 juni 1921