Dödsbodelägarna efter Per Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 13 december 1880 - 8 januari 1883