Dödsbodelägarna efter Per Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 10 februari 1894 - 10 februari 1894
10 februari 1894 - 10 februari 1894