Dödsbodelägarna efter Per Jönsson (Bjälkhult)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:35 21 december 1927 - 13 februari 1928
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 21 december 1927 - 13 februari 1928