Dödsbodelägarna efter Per Johnsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 4 mars 1909 - 25 maj 1910
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1897 - 11 mars 1897