Dödsbodelägarna efter Per Johansson (änkeman efter Kersti Larsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 4 mars 1909 - 25 maj 1910