Dödsbodelägarna efter Per Johansson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1925 - 1 augusti 1925