Dödsbodelägarna efter Per Johansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 23 mars 1874 - 27 mars 1875