Dödsbodelägarna efter Per Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 29 april 1919 - 9 februari 1924