Dödsbodelägarna efter Per Fredrik Nilsson (make till Ida Johanna Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:8 (aktuellt nummer) 13 juni 1946 -16 mars 1961
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 13 juni 1946 - 16 mars 1961
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 13 juni 1946 - 16 mars 1961