Dödsbodelägarna efter Per Bosson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:18 (aktuellt nummer) 22 augusti 1888 - 18 juni 1888