Dödsbodelägarna efter Per Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:16 (aktuellt nummer) 24 januari 1918 - 24 januari 1918