Dödsbodelägarna efter Per Andersson (make till Ingar Persdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 5 februari 1934 - 1 november 1941