Dödsbodelägarna efter Per Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 2 december 1933 - 4 januari 1937