Dödsbodelägarna efter Pehr Månsson och Elna Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 11 augusti 1893 - 16 augusti 1923