Dödsbodelägarna efter Pehr Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 februari 1894 - 10 februari 1894