Dödsbodelägarna efter Ossian Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1972 - 26 maj 1973
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1972 - 26 maj 1973
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1972 - 26 maj 1973
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1972 - 26 maj 1973