Dödsbodelägarna efter Oskar Vilhelm Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:25 2 december 1967 - 28 mars 1969
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 2 december 1967 – 28 mars 1969