Dödsbodelägarna efter Olof Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:60 (avregistrerat nummer) 13 november 1954 - 10 augusti 1957
Starrarps Ora 1:56 (avregistrerat nummer) 13 november 1954 - 10 augusti 1957
Starrarps Ora 1:54 (avregistrerat nummer) 13 november 1954 - 10 augusti 1957
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 13 november 1954 - 10 augusti 1957