Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Olof Ohlsson (make till Johanna Ohlsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:26 (aktuellt nummer) 30 juli 1946 - 13 september 1946