Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) 18 februari 1939 - 18 februari 1939
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 18 februari 1939 - 18 februari 1939
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 8 februari 1939 - 18 februari 1939
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 18 februari 1939 -
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 18 februari 1939 - 18 februari 1939