Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Ola Skog (make till Johanna Christiansdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:10 (avregistrerat nummer) 3 augusti 1889 - 3 augusti 1889