Dödsbodelägarna efter Ola Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 19 januari 1841 - 28 november 1878
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer) 25 juni 1881 - 10 juli 18??