Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Ola Olsson (make till Anna Jacobsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:13 (avregistrerat nummer) 29 oktober 1904 - 23 februari 1905