Dödsbodelägarna efter Ola Olsson Fält

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer) 7 februari 1882 - 1 november 1883