Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 12 juni 1854 - 18 mars 1881
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 24 november 1898 - 29 december 1899