Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson Borg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 20 november 1906 - 18 november 1907