Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson (make till Anna Christina Westerdahl)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:10 (aktuellt nummer) 21 februari 1920 - 26 april 1920