Dödsbodelägarna efter Ola Månsson (make till Maria Hallengren)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1905 - 22 februari 1907
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1905 - 22 februari 1907