Dödsbodelägarna efter Ola Jönsson (make till Anna Andersdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:22 (aktuellt nummer) 28 januari 1904 -22 mars 1904