Dödsbodelägarna efter Ola Johansson (make till Johanna Nilsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 2 augusti 1930 - 1 februari 1936