Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 23 november 1901 - 3 mars 1905