Dödsbodelägarna efter Ola Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 25 april 1936 - 5 april 1947
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 7 januari 1953 – 14 november 1953