Dödsbodelägarna efter Nils Viktor Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 27 oktober 1950 - 5 november 1951