Dödsbodelägarna efter Nils Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 29 januari 1923 - 29 januari 1923