Dödsbodelägarna efter Nils Svensson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer) 16 maj 1885 - 17 augusti 1886