Dödsbodelägarna efter Nils Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1851 – 1854
Hårderup 1:16 25 januari 1961 -